? !
.
                    -    -               
 

Roy Purdy, -.

: .
: 404171

Nimses

https://bit.ly/2D07A8V

MISHAFLEX

1440

Nimses MRDICK

#PurdyPistolet

( ) , , !

8== VK http://vk.com/miha_pistol

8== https://vk.com/topic-43126823_29788123

8==Instagram http://instagram.com/speromine

8==Twitch http://www.twitch.tv/theprospero

? , !
  © 2019